Mitsubishi-Motors logo
ClearTechnology logo

Autobezit snel verleden tijd

9 mobiliteitstrends in 2015: delen, delen, delen

16 januari 2015

Van het bezitten van auto’s, naar het delen van auto’s. Dat is waar het de komende jaren naartoe gaat. De RAI Vereniging spotte negen mobiliteitstrends voor 2015. Check:

1. Keuzevrijheid: mobiliteitskeuzes worden steeds flexibeler

Jongere generaties zijn minder bereid geld te steken in het bezit van een auto. Resultaat is dat het autobezit terugloopt. Jongeren denken anders over mobiliteit en autobezit. De voorkeur van jongeren gaat steeds meer uit naar combinaties van fiets, OV en autodelen.

2. Senioren blijven langer mobiel

Ouderen houden hun mobiliteitsbehoefte, maar die verandert en ze zullen die ook anders invullen. Deze groep wenst specifiek comfort en kiest voor andere vervoermiddelen. Een belangrijke toename van het aantal scoot- en brommobielen kan hiervan een gevolg zijn.

3. Mobiliteit wordt steeds slimmer

Slimmere, hoogwaardige systemen vergroten:
• de verkeersveiligheid
• de logistieke en transportefficiency
• de kans op succes van deelconcepten

4. Het Nieuwe Werken beïnvoedt verstedelijking en mobiliteitsgedrag

Het Nieuwe Werken heeft gevolgen voor gebouwen, de verstedelijking, de kantorenmarkt en woonlocaties. Samen met de flexibilisering van het werken zorgt dat voor een verandering in mobiliteitspatronen. Het Nieuwe Werken vraagt om deelconcepten en biedt ruimte voor mobiliteitsbudgetten.

5. De zoektocht naar onafhankelijkheid van olie wordt intensiever

Om onafhankelijk(er) te worden van fossiele brandstoffen moet intensiever gezocht worden naar alternatieve brandstoffen en energiedragers. Die doen naar verwachting de komende jaren hun brede intrede.

6. Schaarste dwingt tot innovatie

Het gebrek aan ruimte en grondstoffen wordt een steeds groter probleem. Verdere verstedelijking legt meer druk op de beschikbare ruimte en zorgt voor toename van de uitstoot van CO2, geluid en fijnstof. Dit wordt een drijvende kracht achter de opkomst van deelconcepten en alternatieven brandstoffen.

7. Druk op rendement dwingt sector tot andere verdienmodellen

Allianties met energiemaatschappijen en met leveranciers van mobiliteitsdiensten ontstaan in de toekomst. Bijvoorbeeld in Amsterdam Nieuw-West waar in 2014 een Vehicle2Grid pilot van start is gegaan. Wijkbewoners met zonnepanelen op het dak kunnen de batterij in hun elektrische auto gebruiken om de energie in op te slaan. De pilot is een samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder Mitsubishi Motors Corporation, Cofely, Alliander, ABB, Amsterdam Smart City, Hogeschool van Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West. Dit jaar breidt de pilot zich uit tot bedrijfsgebouwen.

8. Betalen naar gebruik wordt de standaard

De komende jaren doen mobiliteitsbudgetten hun brede intrede. Ook komt er naar verwachting op middellange termijn een systeem van betalen naar (mobiliteits)gebruik.

9. Politiek blijft onvoorspelbaar, invloed EU neemt toe

Een impliciete onvoorspelbaarheid blijft de fiscale behandeling van mobiliteit. De overheid heeft de neiging om fiscaal te sturen op vergroening van mobiliteit en heeft diverse wensen tot milieuvriendelijke maatregelen.

Ook interessant
Forse groei in werkgelegenheid door opkomst elektrisch rijden
Hoe ziet de bijtelling en autobelasting eruit in 2015 en 2016? Check het hier!

Wij maken gebruik van cookies.

Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van onze website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Als u hiermee akkoord gaat, klik dan op 'Accepteren'. Als u meer wilt weten over cookies en de wijze waarop Mitsubishi Motors informatie verzamelt, klik dan op 'Algemeen Privacy- en Cookiebeleid'.

Algemeen Privacy- en Cookiebeleid